EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w przebiegu diagnostyki naszego serca. Wynika to z jego szerokiej dostępności, braku inwazyjności i bardzo taniego kosztu wykonania. Badanie opiera się na rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez nasze serce w postaci graficznej. Dzięki wykorzystaniu kilku tak zwanych odprowadzeń (mówiąc prościej „kamer” z różnej strony obserwujących nasze serce) uzyskany na postawie badania obraz naszego mięśnia sercowego jest trójwymiarowy.

Wskazania do badania EKG spoczynkowego

Podstawowym wskazania do diagnostyki z wykorzystaniem EKG spoczynkowego są wszystkie choroby serca. Spośród nich na pierwszy plan wysuwają się zawał serca oraz choroba niedokrwienna (dusznica bolesna).

Jak się przygotować do badania EKG spoczynkowego?

Badania EKG spoczynkowego nie wymaga żadnych przygotowań. Czasami w przypadku pacjentów z bardzo owłosioną klatką piersiową konieczne jest ogolenie miejsc przyczepu elektrod.

Jak przebiega badanie EKG spoczynkowego?

Badanie EKG spoczynkowego polega na przypięciu do ciała pacjenta 10 samoprzylepnych elektrod (6 na klatce piersiowej oraz po jednej na każdej z kończyn). Następnie pacjent, leżąc na kozetce, proszony jest o kilku sekundowe wstrzymanie oddechu i dokonywany jest zapis.

Wyniki i interpretacja EKG spoczynkowego?

Wynik badania w postaci papierowego wykresu otrzymywany jest bezpośrednio po zapisie. Kolejnym jednak krokiem jest dokonanie jego analizy przez lekarza. Co za tym idzie, pełny wynik pacjent w zależności od ośrodka otrzymuje po kilku dniach.

Leave a comment